Derbent Barajı Kapak Sahası Bafra Doğası

Mehmet SÖKMEN
118
317 izlenme
  • Bilgi
  • Dışarı aktar
  • Ekle
ISBN: 978-605-88104-0-2
Derbent Barajı Kapak Sahası Bafra Doğası
Derbent Baraj Gölü, Samsun ili Bafra ilçe merkezinin 15 km güney batısında yer alır. Kızılırmak
üzerinde sulama, enerji ve ta??kın kontrolü amacı ile yapılmış, Altınkaya Baraj Gölü ile birlikte
bölgenin en önemli barajlarından birisidir. Kızılırmak deltasındaki verimli Bafra Ovası’nın
sulanmasında baraj gölünün önemi çok büyüktür. Bafra Ovası sulama kanallarına istenilen yükseltide
su verebilecek en uygun yerde kurulmuş olan baraj, yaklaşık olarak 2500 hektarlık alanın tarıma
açılmasını sağlamıştır. Barajın sulama alanı 47727 hektardır. Derbent Baraj Gölü’nde ağ kafeslerde
yapılan alabalık yetiştiriciliği ve doğal balıkçılık faaliyetleri yöre halkına tarıma ek olarak bir
gelir kaynağı oluşturmaktadır. Aynı zamanda barajın çevresi gezinti ve dinlenme yeri olarak
değerlendirilmektedir. Türkiye’nin en uzun akarsuyu olan ve Anadolu’nun önemli şehir merkezlerinden
dolanarak gelen Kızılırmak’ın taşıdığı su baraj gölü havzasında toplanmaktadır. Ayrıca baraj gölü
ve çevresinde herhangi bir koruma statüsünün olmaması, bu potansiyel su rezervinin geleceğini tehlike
altına sokmaktadır. Kullanılabilir su kaynaklarımızın kısıtlı olduğu günümüzde su kirliliğini önlemek
için etkili önlemler alınmalı, suyun etkin kullanımı sağlanmalıdır.
----------------------------------------
Organizyon Bafra Kültür ve Sanat Etkinliklerini Destekleme Derneği Başkanı:
Gülseren Akdaş - Dernek Üyesi Recep Akdaş -
Sponsor: Bafra Su Ürünleri Müdürlüğü
Çekim Tarihi 03.07.2012 -
Çekim ve Yayın Mehmet SÖKMEN - 0532 5258493
www.mehmetsokmeninyeri.com

0 yorum