คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

เรทหนังของจัน ดารา

5 ปีที่แล้ว2K views

VoiceTV

VoiceTV

รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2555

การจัดเรทติ้งภาพยนตร์ของประเทศไทย ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดเรทภาพยนตร์ให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา ฉากของภาพยนตร์ไว้ 6 ระดับดังนี้
เรท 1 "ส ส่งเสริม" ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู

เรท 2 "ท ทั่วไป" ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป

เรท 3 "น 13+" ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป

เรท 4 "น 15+" ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

เรท 5 "น 18+" ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

เรท 6 "ฉ 20+" ภาพยนตร์เรื่องนี้ ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีดู (ตรวจบัตรประชาชน)

เรท 7 ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร

ภาพยนตร์เรื่องจัน ดาราในภาคที่กำกับโดยม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุลหรือหม่อมน้อยได้มีการกำหนดเรทของภาพยนตร์ให้อยู่ที่ 18+ นั่นหมายความว่า ผู้ที่ต้องการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ ต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไปเท่านั้น แต่ล่าสุดได้มีข่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมออกอาการไม่ปลื้มภาพยนตร์เรื่องจัน ดารา เพราะเห็นว่าฉากของภาพยนตร์นั้นวาบหวิวเกินกว่าที่เยาวชนจะสามารถดูได้ และกำหนดให้โรงภาพยนตร์ที่แห่งที่มีการฉายภาพยนตร์เรื่องจัน ดารานี้ ตรวจบัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้าชมประหนึ่งว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกจัดให้ไปอยู่ในเรท20+ที่ต้องมีการตรวจบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนเข้าชมภาพยนตร์