Advertising Console

  ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE’MİYEM (NUR-İ CEMALİ)Sinfoni İlahi Piyanist:Yakartepe Nuri Cemalinden Kasıde ÜNİVERSİTE SANAT TASARIM DERGİ Art Sami Yusuf Avni Özer parça Türk Bediüzzaman Said Nursi hayatı Kanal Risale

  Repost
  7 072 izlenme
  Güneş Yakartepe “ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE(Nuri Cemali)” Senfonik Formda Notalarını Yapılandırdı Piyano ile çaldı,
  Güftesi Sıdkı Baba'ya ait, Hicaz Makamında bir İlahi
  nur-i cemali hakkın visali
  eyler tecelli dil olsa hâli...
  allah hu allah la ilahe illallah

  talib-i hak`senrehber dilersen
  hasen ile huseyn muhammed ali...
  allah hu allah la ilahe illallah

  kıl şeyhe hizmet ver kalbe safvet
  bulursun elbetbedr-i kemâli...
  allah hu allah la ilahe illallah

  canan gerekse
  vuslat dilerse
  çal tatlı nefse
  seyf-i celâli...
  allah hu allah
  la ilahe illallah

  gönülde sıdkı
  yak nur-ı aşkı
  zikreyle hakk`ı
  rûz-i leyâli...
  allah hu allah
  la ilahe illallah
  ALLAHIN NURU CEMALİ NE DEMEKTİR
  ________________________________________
  Namazlarda tesbihlerde "nuru cemali" ifadesi kullanılıyor bazı şiir ya eserlerde "nurundan peygamberi yarattı" "Zatının nurundan peygambere can rmiş" vb ifadeler geçiyor Bu ifadeler doğru mu değilse Allah Teala'yı nasıl tenzih edeceğiz bu gibi ifadeleri kullananların itikadi durumu nedir ?
  Dini metinlerde dualarda zikirlerde Allah'ın (zatının sıfatlarının cemalinin ) nurundan söz edilir Alemlere rahmet Peygamberimizin de (s a ) ruhunun ilk yaratılan varlık olduğu Onun ruhunun Allah'ın zatının nurundan yaratıldığı da yine bazı metinlerde özellikle tasavvuf kitaplarında geçer Ben de Şemail isimli şiirimin bir kıt'asında şöyle demiştim:
  Zatının nurundan rmiş sana can
  Hilkate ruhunla başlamış Rahman
  Yusuf'ta yok sende olan hüsnüan (güzellik)
  Ahlakındır senin mucize Kur'an
  Alemlere rahmet cemalin göster
  Kölen rahmetine sığınmak ister

  Nasıl anlaşılacağı nasıl yorumlanacağı konusu bir yana Kur'an'da Allah Teala hem nurundan hem kendisinin nur olduğundan hem de ruhundan söz ediyor Allah'ın nuru "Allah'ın dini İslam" manasında kullanılıyor (Tevbe: 9/32; Saff:61/8) Buhari'de geçen bir hadiste de Allah'ı görmekten bahsedilirken "O nurdur onu nasıl görebilirim" deniyor (Nur ışık aydınlık görülmez o başka şeylerin görülmesini sağlar)
  Allah'ın göklerin yerin (buna bütün varlıkların manası da rilebilir) nuru olduğunu ifade eden ayetin meali şöyledir: "Allah göklerin yerin nurudur Onun nurunun misali içinde kandil bulunan bir kandilliktir Kandil bir cam içindedir cam inciyi andıran bir yıldızdır (bu kandil) doğuya da batıya da ait olmayan yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık ren mübarek bir zeytin ağacından yakılır Nur üstüne nur Allah nuruna dilediğini kavuşturur Allah insanlar için misaller riyor Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir " (Nur: 24/35)
  Allah'ın nuru olunca hatta Allah bir manada nur olunca O'nun cemalinin zatının sıfatlarının isimlerinin de nuru olması tabîîdir mantıklıdır
  Allah Teala insanı nasıl neden yarattığını açıkladığı ayetlerden birinde şöyle buyuruyor: "Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş ona kendi ruhundan üflemiştir "(Secde: 33/9)
  Şu halde Allah nurdur O'nun ruhu nuru vardır ama şüphe yok ki Allah'ın nuru bizim bildiğimiz ışık Allah'ın ruhu da bizim için yarattığı ruh değildir; biz Allah'ın zatının sıfatlarının isimlerinin hakikatlerini bilemeyiz bu konulardaki bilgimiz O'nun açıkladıkları ile sınırlıdır
  Yaratılmışların övünç kaynağı Yüce Peygamberimizin (s a ) ruhunun ne zaman neden yaratıldığı konusunda Kur'an'da bir açıklama yoktur
  Hadis kitaplarında en önce neyin neden yaratıldığını açıklayan bazı rivayetler vardır Aclûnî'nin Keşfü'l-hafa isimli dilden dile dolaşan hadislerin incelenmesi ile ilgili kitabında "Allah'ın ilk olarak
  Ziya: Işık
  Hak-i rehin: Hapsedilmiş toprak
  Tabîb: Doktor
  Tûtiya: Sürme çinko
  Safa-yı sîne: Keyifli gönül
  Zulmet: Karanlık
  Jeng-i günah: Günah pası
  Kan-ı ihsan: İhsan kaynağı
  İmdad: Yardım
  Şah-i risalet: Gönderilenlerin önderi
  Rûz-ı mahşer: Mahşer günü
  Derd-i bî-deva-ı ma’siyet: Devasız günah
  erdi
  Ab-ı dîde: Göz suyu göz yaşı
  Ah-ı sîne: Gönül ahı
  Bar-ı günah: Günah sıkıntısı
  Lûtf-ı şah-ı enbiya: Nebilerin şahının lütfu
  Damen-i ihsan: İyilik ödeyen lütuf yapan
  Şafi-i ümmet: Ümmete şefaat eden
  Dahîlek: Kendine kat sana erdir
  Gül-i ruhsar: Gül yüzlü
  Meftûn: Tutkun aşık
  Şad: Sevinçli memnun
  Cemal-i ba-kemal: Olgunluğa erişmiş güzel yüz
  Kemter: İtibarsız aşağı
  Bende:köle

  Mehmet Emin Ay Gönül Nur-i Cemalin İlahi Sözleri
  ________________________________________
  Gönül nûr-i cemalinden habibim bir ziya ister
  Gözüm hak-i rehinden ey tabibim tutiya ister

  Safa-yı sineme zulmet ren jeng-i günahımdır
  Aman ey kan-i ihsan zulmet-i kalbim cila ister

  Sarıldım damen-i ihsanına ey şafi-yi ümmet
  Dahilek Ya Muhammed hasta canım bir deva ister

  Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz
  Sensiz ne mülk-i mal ü can ister nede zevk-ü safa ister

  N'ola bir kerre şad olsun cemali ba-kemalinle
  Ki kemter bendeniz Es'ad sana olmak feda ister
  Güneş Yakartepe “ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE(Nuri Cemali)” Senfonik Armoni Notalarını Yazdı Piyano ile İcra etti
  Güneş Yakartepe ““ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE(Nuri Cemali)” İLAHI FORMUNDA Armoni Notalarını Yazdı Piyano ile İcra etti