Son aramalarınızın tümünü kaldırmak istiyor musunuz?

Tüm son aramalar silinecek

Beğen
Daha sonra izle
Paylaş
Ekle

Senfonik ilahi-Nuri Cemali-ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE-Kaside YouTube Nur-i Cemali Müftü tasavuf Müsiki Koro Su Temel Armoni Bilgi Ders KLASİK Bediüzzaman Risale-i nur Külliyatı Tefsir org index yeni site modül Ders

6 yıl önce3.7K views

Güneş Yakartepe ““ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE(Nuri Cemali)” İLAHI FORMUNDA Armoni Notalarını Yazdı Piyano ile İcra etti.
Güftesi Sıdkı Baba'ya ait, Hicaz Makamında bir İlahi
nur-i cemali hakkın visali
eyler tecelli dil olsa hâli...
allah hu allah la ilahe illallah

talib-i hak`senrehber dilersen
hasen ile huseyn muhammed ali...
allah hu allah la ilahe illallah

kıl şeyhe hizmet ver kalbe safvet
bulursun elbetbedr-i kemâli...
allah hu allah la ilahe illallah
Güneş Yakartepe “ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE(Nuri Cemali)” Senfonik Armoni Notalarını Yazdı Piyano ile İcra etti

canan gerekse
vuslat dilerse
çal tatlı nefse
seyf-i celâli...
allah hu allah
la ilahe illallah

gönülde sıdkı
yak nur-ı aşkı
zikreyle hakk`ı
rûz-i leyâli...
allah hu allah
la ilahe illallah
ALLAHIN NURU CEMALİ NE DEMEKTİR
________________________________________
Namazlarda tesbihlerde "nuru cemali" ifadesi kullanılıyor bazı şiir ya eserlerde "nurundan peygamberi yarattı" "Zatının nurundan peygambere can rmiş" vb ifadeler geçiyor Bu ifadeler doğru mu değilse Allah Teala'yı nasıl tenzih edeceğiz bu gibi ifadeleri kullananların itikadi durumu nedir ?
Dini metinlerde dualarda zikirlerde Allah'ın (zatının sıfatlarının cemalinin ) nurundan söz edilir Alemlere rahmet Peygamberimizin de (s a ) ruhunun ilk yaratılan varlık olduğu Onun ruhunun Allah'ın zatının nurundan yaratıldığı da yine bazı metinlerde özellikle tasavvuf kitaplarında geçer Ben de Şemail isimli şiirimin bir kıt'asında şöyle demiştim:
Zatının nurundan rmiş sana can
Hilkate ruhunla başlamış Rahman
Yusuf'ta yok sende olan hüsnüan (güzellik)
Ahlakındır senin mucize Kur'an
Alemlere rahmet cemalin göster
Kölen rahmetine sığınmak ister
Allah Teala insanı nasıl neden yarattığını açıkladığı ayetlerden birinde şöyle buyuruyor: "Sonra onu tamamlayıp şekillendirmiş ona kendi ruhundan üflemiştir "(Secde: 33/9)
Şu halde Allah nurdur O'nun ruhu nuru vardır ama şüphe yok ki Allah'ın nuru bizim bildiğimiz ışık Allah'ın ruhu da bizim için yarattığı ruh değildir; biz Allah'ın zatının sıfatlarının isimlerinin hakikatlerini bilemeyiz bu konulardaki bilgimiz O'nun açıkladıkları ile sınırlıdır
Yaratılmışların övünç kaynağı Yüce Peygamberimizin (s a ) ruhunun ne zaman neden yaratıldığı konusunda Kur'an'da bir açıklama yoktur

Nur cemalin kıskandırır güneşi
Her bakışta yüreğime haz gelir
Aramak nafile bulunmaz eşi
Senin gibi bu dünyaya az gelir

Kah gözün ilaç derler hastaya
Sarı saçın ilham olur ustaya
Dilin şeker r de gelsin postaya
Gönülden gönüle yol var tez gelir

Ressam seni çizer şairler yazar
Çıkma kapılara değmesin nazar
Ağlamak yakışmaz üzülmek bozar
Gülüşünle karlar erir yaz gelir

Yadla değil kendin ile cengin var
Gülde kokun her çiçekte rengin var
Ne acemde ne arapta dengin var
Sultan desem ece desem vız gelir

GÖNÜL NURU CEMALİNDEN
Gönül nûr-ı cemalinden habîbim bir ziya ister
Gözüm hak-i rehinden ey tabîbim tûtiya ister

Safa-yı sîneme zulmet ren jeng-i günahımdır
Aman ey kan-ı ihsan zulmet-i kalbim cila ister

Yetiş imdada ey Şah-ı risalet rûz-ı mahşerde
Ki derd-i bî-deva-ı ma’siyet senden şifa ister

Ne ab-ı dîdeden rahat ne ah-ı sîneden imdad
Benim bar-ı günahım lûtf-ı şah-ı enbiya ister

Sarıldım damen-i ihsanına ey Şafi-i ümmet
Dahîlek ya Muhammed hasta canım bir deva ister

Gül-i ruhsarına meftûn olanlar şüphesiz sensiz
Ne mülk ü mal ü can ister ne de zevk ü safa ister

N’ola bir kerre şad olsun cemal-i ba-kemalinle
Ki kemter bendeniz Es’ad sana olmak feda ister

_____________________________

Nûr-ı cemal: Güzel yüzlü nur
Habîb: Sevgili
Ziya: Işık
Hak-i rehin: Hapsedilmiş toprak
Tabîb: Doktor
Tûtiya: Sürme çinko
Safa-yı sîne: Keyifli gönül
Zulmet: Karanlık
Jeng-i günah: Günah pası
Kan-ı ihsan: İhsan kaynağı
İmdad: Yardım
Şah-i risalet: Gönderilenlerin önderi
Rûz-ı mahşer: Mahşer günü
Derd-i bî-deva-ı ma’siyet: Devasız günah
erdi
Ab-ı dîde: Göz suyu göz yaşı
Ah-ı sîne: Gönül ahı
Bar-ı günah: Günah sıkıntısı
Lûtf-ı şah-ı enbiya: Nebilerin şahının lütfu
Damen-i ihsan: İyilik ödeyen lütuf yapan
Şafi-i ümmet: Ümmete şefaat eden
Dahîlek: Kendine kat sana erdir
Gül-i ruhsar: Gül yüzlü
Meftûn: Tutkun aşık
Şad: Sevinçli memnun
Cemal-i ba-kemal: Olgunluğa erişmiş güzel yüz
Kemter: İtibarsız aşağı
Bende:köle

Mehmet Emin Ay Gönül Nur-i Cemalin İlahi Sözleri
________________________________________
Gönül nûr-i cemalinden habibim bir ziya ister
Gözüm hak-i rehinden ey tabibim tutiya ister

Safa-yı sineme zulmet ren jeng-i günahımdır
Aman ey kan-i ihsan zulmet-i kalbim cila ister

Sarıldım damen-i ihsanına ey şafi-yi ümmet
Dahilek Ya Muhammed hasta canım bir deva ister

Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz
Sensiz ne mülk-i mal ü can ister nede zevk-ü safa ister

N'ola bir kerre şad olsun cemali ba-kemalinle
Ki kemter bendeniz Es'ad sana olmak feda ister

Bu videoyu bildir

Bir konu seçin

Videoyu yerleştir

Senfonik ilahi-Nuri Cemali-ÖMRÜN BİTİRMİŞ VİRANE-Kaside YouTube Nur-i Cemali Müftü tasavuf Müsiki Koro Su Temel Armoni Bilgi Ders KLASİK Bediüzzaman Risale-i nur Külliyatı Tefsir org index yeni site modül Ders
Otomatik oynat
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/xtyzbx" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Videoyu sitene yukarıdaki embed koduyla ekle