Advertising Console

  Akustik Piyanist DİNLE SÖZÜMÜ SANA DİREM En Güzel İlahiler ÖZGE EDADIR Niyaz İlahi Akustik Piyano Mevlevi Ayini Sufi semazen Söz Öz Eda Derviş lazım olan aşkı Tarikatlar Sema Mevlana Cura Saz Soz Ask Huda Zara Hüda Aşık nesi feda Sema sefa cana şifa ruha

  Repost
  6 082 izlenme
  Güneş Yakartepe “"Dinle Sözümü Sana Direm Özge Edadır” İLAHI FORMUNDA Armoni Notalarını Yazdı Ve Piyano ile İcra etti
  Segah Niyaz ilahisi
  Dinle sözümü sana direm özge edadır
  Derviş olana lazım olan aşk ı Hüdadır
  Aşıkın nesi var ise maşuka fedadır
  Sema sefa cana şifa ruha gıdadır

  Ey sofi bizim sohbetimiz cana şifadır
  curamızı nuşedegör derde devadır
  Hak ile ezel ettiğimiz ahde vefadır
  Sema sefa cana şifa ruha gıdadır

  Aşk ile gelin eyleyelim zevk u safayı
  Göklere değin er görelim huy ile hayı
  Mesiane olup debreşelim çeng ile nayı
  Sema safa cana şifa ruha gıdadır

  Aşk ile gelin talib i cuyende olalım
  Zevk ile safalar sürelim zinde olalım
  Hazret i Mevlana’ya gelin bende olalım
  Sema sefa cana şifa ruha gıdadır

  Güfte Sultan Veled
  TEKBİR
  Makam Segah
  Bestekar Buhurİzade Mustafa Itrİ Efendi

  Allahu ekber Allahu ekber
  La ilahe illallahu vallahu ekber
  Allahu ekber ve'lillahi'l hamd

  SALAT I ÜMMİYE
  Makam Segah
  Bestekar Buhurİzade Mustafa Itrİ Efendi

  Allahümme salli ala seyyidina
  Muhammedini'n Nebiyyi'l ümmiyyi ala
  alihİ sahbihİ sellim

  SALAVAT I ŞERİF

  Allahümme salli ala seyyidina
  Muhammedini'llezi ca'ebilhakkul mübİn
  erseltehu rahmetel lil'alemin

  NİYAZ İLAHİSİ
  Makam Segah
  Bestekar Sultan Veled

  Şem'i ruhuna cismimi pervane düşürdüm
  Evrak ı dİli ateş i suzane düşürdüm
  katre iken kendimi ummane düşürdüm
  Takrİr edemem derd i derunum elemim var
  Mevla'yı seversen beni söyletme gamım var

  Dinle sözümü sana direm özge edadır
  Dervİş olana lazım olan aşk ı hüdadır
  Aşıkın nesi var ise maşuka fedadır
  Sema safa cana şifa ruha gıdadır

  Ey sofu bizim sohbetimiz cana safadır
  curamızı nuş idegör derde devadır
  Hak ile ezel ettiğimiz ahde vefadır
  Sema safa cana şifa ruha gıdadır

  Aşk ile gelin talib i cuyende olalım
  Şevk ile safalar sürelim zinde olalım
  Hazret i Mevlana'ya gelin bende olalım
  Sema safa cana şifa ruha gıdadır

  şem mum
  ruh yanak yüz çehre
  cisim ruha cana karşıt olarak gövde beden
  pervane gece kelebeği geceleri ortaya çıkarak ışık çevresinde uçmalarıyla tanınan ateşin etrafında dönüp sonunda kendilerini o ateşe atarak yanan kelebekler
  evrak sayfalar yapraklar
  dİl gönül yürek
  suzan yanan kavrulan yakan yakıcı
  katre damla
  umman engin deniz okyanus
  takrİr etmek anlatmak
  derun iç içeri iç taraf
  elem ruhsal sıkıntı tedirginlik acı dert keder üzüntü
  gam tasa kaygı üzüntü
  özge başka yabancı
  eda tavır davranış naz iş anlatım biçimi üslup
  hüda Tanrı sahip efendi
  maşuk sevilen kendisine aşık olunan erkek
  safa sefa gönül rahatlığı rahatlık saflık duruluk
  sofu dinin buyruk yasak gereklerine uymakta aşırı derecede titiz davranan kişi
  cura şarabın kadehte kalan son damlası
  nuş içen içici zevk safa
  nuş etmek içmek
  ezel başlangıcı belli olmayan geçmiş zaman öncesizlik
  ahde vefa sözünde durma sözünü yerine getirme
  cuyende arayan arayıcı
  bende bağlanmış kişi tutsak kul köle hizmetkar
  İLAHİ NEDİR
  İlahi
  İlahi, Allah'ı övmek, O'na dua etmek ve en büyük aşkın Allah aşkı olduğunu belirtmek amacıyla yazılmıs makamla okunan dini tasavvufi halk edebiyatı nazım şeklidir. Arapça kökenli bir kelimedir. Bir başka kullanımı da şaşma ve sitem bildiren ünlemdir.
  İlahiler çok eski zamanlardan bu yana dinlerin ve inançların önemli bir parçasını oluşturmuştur. Her dinin ilahilere farklı bir bakışı vardır. Her dinin farklı ilahileri vardır. İlahiler bir dinin kutsal metinlerinin bir parçasını oluşturup, kutsi bir mahiyete sahip olabilir veya sadece o dinin inandığı Tanrı veya tanrısal mefhumları övmek için inananlar tarafından yazılmış, kutsiyeti bulunmayan metinler de olabilirler. İlahiler çoğu dinde din eğitiminin önemli bir parçasıdır. Bazı dinlerde ve inanışlarda ilahi söylemek bir tür ibadettir. Fakat, ilahi söylemek çoğu inanışta belirli ibadetlerin sadece bir parçasını oluşturur.
  İlahiler tarikatlere göre değişik isimler alır. Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme(deyiş), diğer tarikatlerde de cumhur ve ilahi adını alır.
  7'li, 8'li ve 11'li hece ölçüsü ile yazılır. Dörtlük sayısı 3 ila 7 arasındadır.

  Müzik ile ilgili bu madde bir taslaktır. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.

  YUNUS ve HACI BEKTAŞ VELİ

  Eskişehir'in bir köyünde çiftçilikle geçinen çok yoksul bir adam varmış. Bir yıl kıtlık olunca bu adamın yoksulluğu iyice artmış. Bir çok keramet ve inayetlerini duyduğu Hacı Bektaş Veli'den yardım istemeyi düşünen yoksul adam, sığırının üstüne bir miktar alıç koyup, dergâha gitmiş. Pirin ayağına yüz sürerek hediyesini vermiş bir miktar buğday istemiş. Hacı Bektaş Veli ona lütufla muamele ederek, birkaç gün dergâhta misafir etmiş. Yoksul adamın geri dönmek için acele ettiğini gören dervişler, Hacı Bektaş Veli'ye onun acelesini anlatmışlar. Hacı Bektaş Veli de yoksul köylüyü huzurana çağırıp sormuş:

  İlahi nazım şeklinin öncüsü YUNUS EMRE'dir.Yunus Emre, şiirlerini halkın anlayabileceği sade bir dille yazmıştır.Hece ölçüsü kullanmıştır.11'li hece ölçüsünü kullanmıştır.Halkın içinden biri olduğu için halk tarafından çok sevilmiştir ve dili halkın dilidir.