Advertising Console

  DEMEDİM Mİ? SENFONİ İLE İLAHİLER Güzel Aşık Çevrimizi Piyanist:Yakartepe Allah Aziz tören çal mevlana sevgi felsefe örnek kul ırk millet renk mevki sınıf Okul Lise Pir Sultan Abdal Hz Ali Alevi Hüseyin sır Can Hak yolu Şahımız Hakk'a

  Repost
  6 684 izlenme
  Güneş Yakartepe "GÜZEL AŞIK CEVRIMIZI" Demedim mi ? Senfonik Formda Notalarını Yapılandırdı Ve Piyano ile çaldı
  Güneş Yakartepe “"GÜZEL AŞIK CEVRIMIZI" “ Senfonik Armoni Notalarını Yazdı Ve Piyano ile İcra etti
  Demedim mi Demedim mi Güzel Aşık Cevrimizi
  Güzel aşık cevrimizi
  Çekemezsin demedim mi
  Bu rıza lokmasıdır
  Yiyemezsin demedim mi

  Demedim mi demedim mi
  Gönül sana söylemedim mi
  Bu rıza lokmasıdır
  Yiyemezsin demedim mi

  Girelim Ali sırrına
  Çıkalım meydan yerine
  Can ü başı Hak yoluna
  Koyamazsın demedim mi

  Pir Sultan Ali şahımız
  Hakk'a ulaşır rahımız
  On iki imam katarımız
  Uyamazsın demedim mi
  İzlesene zara ilahiler 5 mini konser aşkın ile aşıklar güzel aşık çevrimizi çekemessin Ah Bİ Meka Salik Meratip Kateder
  güzel aşık çevrimizi için diğer videolar
  Pir Sultan Abdal Güzel Aşık Cevrimizi Türkünün Sözleri
  turku dostlari org sozleri html Ön bellek Benzer Paylaş
  Google+ paylaş Yayını görüntüle
  Pir Sultan Abdal eseri olan Güzel Aşık Cevrimizi türküsünü okuyorsunuz Müslüman musluman
  ekşi sözlük eksisozluk show asp paylaş
  yalan yanlış bilgiler
  nasihat Güzel aşık cevrimizi Çekemezsin demedim mi Bu rıza lokmasıdır Yiyemezsin demedim mi
  2008 Güzel aşik cevrimizi çekemezsin demedim mi com Video YouTube Ahmet Özhan

  Demedim mi? - Mevlâna Celâleddin-i Rûmi
  Selçuklu Hükümdarı Rüknettin, Moğol Şenliği için Kayseri’ye çağırılır. Rüknettin gidip gitmemekte kararsızdır. Bu yüzden Mevlâna’ya danışır.

  Mevlâna ise ondan gitmemesini istemektedir; fakat Rüknettin Kılıç Arslan, Mevlâna’yı dinlemez ve şenliğe gider. Orada Rüknettin’i zehirleyerek öldürürler. Bunun üzerine Mevlâna aşağıdaki dizeleri gönlünden dökmüştür:

  Oraya gitme demedim mi sana?
  Seni yalnız ben tanırım demedim mi?
  Demedim mi bu yokluk yurdunda hayat çeşmesi benim?

  Bir gün kızsan bana, alsan başını yüzbin yıllık yere gitsen
  Dönüp kavuşacağın yer benim demedim mi?

  Demedim mi şu görünene razı olma
  Demedim mi sana yaraşır otağ kuran benim asıl.
  Onu süsleyen bezeyen benim demedim mi?...

  Ben bir denizim demedim mi sana.
  Sen bir balıksın demedim mi,
  Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın.
  Senin duru denizin benim demedim mi?

  Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi?
  Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim,
  Senin kolun kanadın benim, demedim mi?

  Demedim mi yolunu vururlar senin,
  Demedim mi tövbeni bozarlar senin.

  Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi?
  Onu süsleyen bezeyen benim demedim mi?

  Ben bir denizim demedim mi sana.
  Sen bir balıksın demedim mi,
  Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın.
  Senin duru denizin benim demedim mi?

  Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi?
  Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim,
  Denin kolun kanadın benim, demedim mi?

  Demedim mi yolunu vururlar senin,
  Demedim mi tövbeni bozarlar senin.

  Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi?

  Pir Sultan Abdal Hayatı ve Şiirleri

  16'ncı yüzyılda yaşadı. Hakkında fazla bilgi yok. Asıl adı Haydar. yaşamının büyük bölümü Banaz köyünde geçti. 16'ncı yüzyılın ikinci yarısında Sivas çevresinde boy gösteren Alevi-Bektaşi kökenli ve İran yanlısı mezhep olaylarına karıştı. Sivas Beylerbeyi Deli Hızır Paşa, Pir Sultan'ı astırdı. Ölümümün, 1547-1551 ya da 1587-1590 arasındaki bir tarih olduğu sanılıyor. Çeşitli araştırmalarda 6 ayrı Pir Sultan kimliğine değinilir. Sırasıyla, Çorum yöresinden olup bir süre Ankara'da Hasan Dede tekkesinde kalan Pir Sultan'ım Haydar, aruzla şiirler yazan Pir Sultan, Divriği yöresinde yetişen ve asıl adı Halil İbrahim olan Pir Sultan Abdal, 18'inci yüzyılın ikinci yarısı ile 19'uncu yüzyılın başında yaşamış olan Abdal Pir Sultan, 16'ncı yüzyıl sonu ile 17'nci yüzyıl başında yaşayan ve Pir Sultan'ın asılmasıyla ilgili deyişleri söyleyen Pir Sultan Abdal. ve son olarak menkıbeleşmiş yaşamıyla tanınan, Hızır Paşa'nın astığı kabul edilen 16'ncı yüzyıl şairi Banazlı Pir Sultan Abdal. Halk edebiyatı araştırmacıları, gerçek Pir Sultan Abdal olarak Banazlıyı kabul eder. Pir Sultan Abdal, Alevi gelenekleri ve tarikat içinde yetişti. Hayati (Şah İsmail), Kul Hüseyin ve Kul Himmet'ten etkilendi. Şiirlerinde duru ve yalın bir kullandı. Ana konuları, aşk, tasavvuf ve kavgadır. Tekke ve tasavvufun kalıplarını aşıp geniş bir halk kesimine seslenebildi. Medrese öğrenimi görmediği için, diğer bazı halk şairlerinin tersine, Divan Edebiyatı'ndan hiç etkilemedi. Sadettin Nüzhet Ergun, Abdülbaki Gölpınarlı, Pertev Naili Boratav, Cevdet Kudret, Cahit Öztelli, Sabahattin Eyuboğlu, Mehmet Fuad, Orhan Ural, Mehmet