Son aramalarınızın tümünü kaldırmak istiyor musunuz?

Tüm son aramalar silinecek

Beğen
Daha sonra izle
Paylaş
Ekle

8 AH NİCE BİR UYURSUN UYANMAZ MISIN Gufte,Yunus Emre GÖÇTÜ KERVAN Hicaz İlahi Senfonisi Usül sofyan Mehmet Emin Ahmet Özhan Hoca İmamı Hatip İlk Öğretim Okulu lise Klasik Türk Müzik Fani Dünya ZARA KUBAT

6 yıl önce6.1K views

Güneş Yakartepe “AH NİCE BİR UYURSUN- GÖÇTÜ KERVAN” İlahi Notalarını Yapılandırdı Ve Piyano ile çaldı,
YUNUS EMRE ŞİİRLERİ AH NİCE BİR UYURSUN
Ah nice uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Dellallar çağırır inanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin
Enbiyaya uğramaz ise yolun
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

GRUP BUHARA GÖÇTÜ KERVAN
Ah nice uyursun uyanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Allah Allah
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Çağrışır tellallar inanmaz mısın
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Allah Allah
Göçtü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakk’ı zikretsin dilin
Allah Allah
Göçtü kervan kaldık dağlar başında
Yunus Emre'nin Makamları
Yunus Emre'nin Makamları
"Yunus Emre'nin de Saltuk gibi birçok yerde mezarları var. Şahsı efsaneleşen, tabiî hayatı destanlaşan bu büyükleri insanoğlu, her yerde görmek istiyor."
Abdülbaki GÖLPINARLI
Yunus'un doğup büyüdüğü ve yaşadığı yerin Sarıköy olduğu araştırmaların da teyit ettiği bir husustur ama onun vefat ettiği ve kabrinin bulunduğu yer konusunda pek çok ihtimalden söz edilmekte ve Türkiye'nin hemen her il her bölgesinde bir Yunus mezarı yahut makamı bulunmaktadır. Yani Köprülü'nün belirttiği gibi "Yunus Emre'nin medfeni hakkında da çok büyük bir ihtilaf vardır." Mesele ihtilafla da kalmamakta, bu iddialar ileri sürülürken bunları teyit edeceği düşünülen kimi belgelere başvurulmakta, araştırmacıların bu konudaki görüşlerinden yararlanılmaktadır.
Bu yerler arasında nereleri yok ki? Köprülü, bu sayıyı "Bursa, Kula, Erzurum, Keciborlu ve Sarıköy" şeklinde beş olarak ifade ederken Gölpınarlı bu ihtimallere "Aksaray, Sandıklı, Ünye, Sivas"ı eklemektedir. Bu sayı bugün için H. Baki Kunter'in tespitlerine göre "Bursa, Çayköy, Erzurum, Ünye, Döğer, Tire, Sivas, Aksaray, Kırşehir, Bolu, Keçiborlu, Uluborlu, Kula, Karaman ve Sarıköy"olmak üzere on beşi bulmuştur. Yine Azerbaycan'da Gah bölgesi Oncalı Köyü Oğuz mezarlığında ve Üsküp'te de Yunus'a ait olduğu ileri sürülen mezarının bulunduğunu biliyoruz.
Bu ilginç durumu Bahtiyar Vahapzade şöyle dile getirmektedir:
Bir yerde ölüp, bes, niye min yerde doğuldu?
Aşkında yanirken yeniden bir de doğuldu.
Şiirindeki hikmetli satırlarda doğuldu.
Bir yerde ölüp bes, niye min yerde mezarı?
Her gün kazılır çünkü gönüllerde mezarı.
Otlarda, çiçeklerde ve gönüllerde mezarı-
-Efsane mi. gerçek mi? Bu insan nice insan.
- Varlık sesidir, kopmuş, O, Türk'ün kopuzundan
Ortada tarihen sabit bir Yunus Emre olduğuna göre bunca mezar ve makam çokluğunu neye bağlayacağız?
Bu meselede en önemli sebep Halkın Yunus'a karşı duyduğu derin hürmet ve muhabbet hissidir. Halk, onun maddi varlığını kendi muhitlerinde yaşatmak gayesiyle, bilhassa seyahatlerinde uğradığı yerlerde onun namına mezarlar/makamlar ihdas etmiştir. Zaten bu durum büyük insanların muhtelif şehirlerde mezarlarının ve makamlarının bulunması keyfiyeti bir gelenek hâlindedir.
Sûfiler için böyle makam geleneği tarihen de sabit ve mevcuttur. Çünkü Halk inanışında insanlar, çevrelerinde ruhaniyet ve kutsiyetinden yardım beklenebilecek büyük mutasavvıfların olmasını ister. Bu yüzden Anadolu'da sadece Yunus'la değil pek çok erenle ilgili böyle yerler bulunur. Çünkü her şehir, her köy, Yunus'un kendi topraklarında gömülü olmasını istemiş, ona kendi bağrında bir mezar hazırlamış, herhangi meçhul bir mezarın, onun mezarı olabileceği hayaline kapılmıştır. Bu durumu tarihi gerçekleri örtmesine rağmen anlayışla ve takdirle karşılamak gerekir. Çünkü Halk Yunus'u sevmiş ve sahiplenerek de bunu göstermek istemiştir.
Yunus Emre'nin mezarı olduğu söylenen bazı yerlerdeki Yunus Emre adını taşıyan mezarların ise Yunus'la sadece isim benzerliği bulunmaktadır. Bazı yerlerde ise ortada ne mezar ne makam vardır. Fakat Yunus Emre'nin kendi toprağında gömülü olduğu şerefini paylaşmak gayretiyle nerede bir Yunus, Emre, Emre adını taşıyan mezar taşı, yatır varsa ona Yunus Emre denilmiştir. Buralarda Yunus'un mezarının bulunduğu iddiası mahâlli inanışlarla ve Yunus'a sahiplenme niyetiyle ilgilidir.
Burada şu noktaya da temas etmek gerekiyor. Halkın manevi bir bağlılık ve sevgi duygusuyla Yunus'a sahiplenmesi ona gönüllerinde olduğu gibi topraklarında da yer ayırması son derece kadirşinas bir davranıştır. Fakat son zamanlarda bu durum Yunus'un aslî gerçeğinden tamamen soyutlanarak bir turizm meselesi gibi ele
Güneş Yakartepe “AH NİCE BİR UYURSUN- GÖÇTÜ KERVAN” İlahi Notalarını Yapılandırdı Ve Piyano ile çaldı
Güneş Yakartepe " GÖÇTÜ KERVAN AH NİCE BİR UYURSUN” Senfonik Formda Notalarını Yapılandırdı Ve Piyano ile çaldı
8 AH NİCE BİR UYURSUN UYANMAZ MISIN Gufte,Yunus Emre GÖÇTÜ KERVAN Hicaz İlahi Senfonisi Usül sofyan Mehmet Emin Ahmet Özhan Hoca İmamı Hatip İlk Öğretim Okulu lise Klasik Türk Müzik Fani Dünya ZARA KUBAT

Bu videoyu bildir

Bir konu seçin

Videoyu yerleştir

8 AH NİCE BİR UYURSUN UYANMAZ MISIN Gufte,Yunus Emre GÖÇTÜ KERVAN Hicaz İlahi Senfonisi Usül sofyan Mehmet Emin Ahmet Özhan Hoca İmamı Hatip İlk Öğretim Okulu lise Klasik Türk Müzik Fani Dünya ZARA KUBAT
Otomatik oynat
<iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/xtywsp" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Videoyu sitene yukarıdaki embed koduyla ekle