Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

ANTÐ - Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu quyết liệt đấu tranh, phòng chống tội phạm

5 năm trước545 views

AnninhThudo

AnninhThudo

Làm việc với lực lượng CSHS toàn thành phố ngày 27-9, đánh giá tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm thời gian qua, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Bí thư đảng ủy - Giám đốc CATP Hà Nội đã nêu rõ 3 nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nhằm phòng ngừa đấu tranh làm giảm các loại tội phạm.