ANTÐ - Triển khai kế hoạch bảo vệ ANTT-VSMT xung quanh Hồ Tây

AnninhThudo
80
31 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
CAQ Tây Hồ, Hà Nội vừa triển khai kế hoạch vận động nhân dân và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học tham gia quản lý, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, duy trì đảm bảo ANTT, ATGT, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường khu vực xung quanh hồ Tây.

0 bình luận