Advertising Console

  KOLONİLERDE OKSALİK ASİT BUHARLAŞTIRMA YÖNTEMİYLE VARROA MÜCADELESİ

  Repost
  2 254 izlenme
  Kolonilerde bu sene Varroa bulaşıklık düzeyi düşük olduğu için sadece iki kez oksalik asit buharıyla mücadele yaptım.
  Amaç kolonilerdeki varroayı yok etmek değil, varroanın üreme hızını arının üreme hızından geride bırakmaktır.
  Şimdi yapılan uygulama ergin arılar üzerindeki varroayı yok ederken, uygulama sıklığına bağlı olarak bir kısım yeni çıkan varroayı da etkilemektedir.
  Böylece, tekrar kuluçkaya girecek varroa miktarında önemli düzeyde azalma olacaktır.
  Sezonun sonunda yapılan varroa mücadelesinin önemi büyüktür.
  Kışa girecek kadronun genç ve sağlıklı olması koloninin kışlama başarısı üzerindeki olumlu etkisi birinci derecede önemlidir.
  Varroaya esas dabe kapalı yavrunun olmadığı veya en az düzeyde olduğu kış döneminde yine oksalik asit buharıyla vurulacaktır.
  Oksalik asit buharlaştırma yönteminin en başarılı olduğu dönem hiçbir etken maddenin çalışmadığı hava sıcaklıklarının düşük olduğu, kovan kapağını açıp arının koloni düzenini bozmadan yapılabildiği kış dönemidir.
  Uygulamanın yıl içersinde birden fazla yapılabilmesi.
  Varroanın organik asitlere karşı direnç geliştirememesi.
  Kovan başı maliyetin çok düşük olması.
  Uygulamanın çok kısa sürede pratik ve kolay yapılabilir olması, oksalik asit buharlaştırma yönteminin önemini artırmaktadır.