ยกเลิกกฎหมายพิเศษ.. 'ดับไฟใต้' ได้

VoiceTV

by VoiceTV

504
113 views
  • About
  • Export
  • Add to
ยกเลิกกฎหมายพิเศษ.. 'ดับไฟใต้' ได้

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 21 กันยายน 2555

วันนี้ (21 กันยายน 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม ถึงการบังคับใช้กฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบอย่างไร

นายสิทธิพงษ์ กล่าวถึงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ว่าการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พบปัญหาที่เกิดจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายประการ

ดังนั้น รัฐบาลควรมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

0 comments