Advertising Console

  ค้าน-รัฐบาล 'ร่วมดับไฟใต้' หรือได้แต่ฟัง ?

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  569
  59 จำนวนการรับชม
  ค้าน-รัฐบาล 'ร่วมดับไฟใต้' หรือได้แต่ฟัง ?

  รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 19 กันยายน 2555

  ผลการหารือกันระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้าน รวมทั้งหน่วยงานหลักที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง มิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพไม่เกิดความซ้ำซ้อน

  ข้อเสนอทางพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอไปนั้น เห็นตรงกันในเรื่องการยึดมั่นในพระราชดำรัส "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" การใช้นโยบายการเมืองนำการทหาร และข้อเสนอให้ยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษทั้ง 2 ฉบับและใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงแทน โดยเฉพาะการดำเนินการตามมาตรา 21 เพื่อความสงบสุขในพื้นที่

  โดยนายกรัฐมนตรีก็ยังคงมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทั้ง 3 ท่าน นำข้อเสนอต่างๆ ไปพิจารณาว่า จะทำอะไร ได้มากน้อยแค่ไหน

  ผลการหารือร่วมกันดังกล่าว จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้มากน้อยแค่ไหน วันนี้ (19 กันยายน 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนายสุรเชษฐ์ แวอาแซ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ และนายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาส พรรคมาตุภูมิ