อาจเลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นปลายปี 2558

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

524
72 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
อาจเลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นปลายปี 2558

รายงาน MARKET PLACE ประจำวันที่ 12 กันยายน 2555

คุณสุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน กล่าวระหว่างการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนที่กัมพูชาว่า แผนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อาจจะต้องเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2558 แทนที่จะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2558 เนื่องจากมีหลายประเทศไม่พร้อม โดยเตรียมนำเรื่องนี้เข้าสู่การหารือสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้

ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมนีอนุมัติการให้สัตยาบันรับรองกองทุนกลไกรักษาเสถียรภาพยุโรป หรือ ESM ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศ ทำให้กลไกในการเข้าไปแก้ปัญหาวิกฤติยุโรปเริ่มมีความชัดเจนขึ้น แต่ศาลมีเงื่อนไขว่าหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินที่เยอรมนีต้องมีส่วนร่วมในกองทุนดังกล่าว ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีเสียก่อน

0 comments