Advertising Console

  'แพะรับบาป' เท่ากับ 'คุกไทยมีไว้ขังคนจน'

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  561
  240 จำนวนการรับชม
  'แพะรับบาป' เท่ากับ 'คุกไทยมีไว้ขังคนจน'

  รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 6 กันยายน 2555

  วันนี้ (6 กันยายน 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับ พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ ถึงกระบวนการสอบหาผู้กระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะไม่ตกเป็นแพะรับบาป

  พล.ต.อ.อชิรวิทย์ กล่าวว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่เกื้อกูลกันและอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ หรืออิทธิพลอยู่เหนือเหตุผลอื่นใดมาเป็นเวลานาน ซึ่งอิทธิพลมี 2 ประเภท คือ เงินตรา และอำนาจ ตำรวจซึ่งเป็นผู้ที่ใช้บังคับกฎหมาย จึงต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลเป็นธรรมดา แต่อย่างไรก็ตามอิทธิพลเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่แต่ละคน

  ขบวนการจับแพะมีได้ 2 กรณีใหญ่ ๆ คือ เกิดจากตัวผู้ที่เสียหายเอง ทำให้เกิดแพะ เนื่องจากจับผิดคน จึงทำให้กระบวนการสอบสวนในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย อีกกรณีหนึ่งเกิดจากตัวตำรวจเอง โดยเจตนาและไม่เจตนา

  แต่ด้วยกระบวนการทั้งหมด การตกเป็นแพะรับบาปจะตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะมีหลายขั้นตอนทุกขั้นตอนจะต้องมีการตรวจสอบ ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องทำงานด้วยความรอบคอบ อยู่ภายใต้การควบคุม และกระบวนการตรวจสอบจะต้องเข้มแข็งเช่นเดียวกัน ความผิดพลาดและการตกเป็นแพะรับบาปก็จะเกิดขึ้นน้อยเช่นกัน