Advertising Console

  ANTÐ - Tập huấn điều lệnh CAND cho lực lượng CSGT Hà Nội

  AnninhThudo

  bởi AnninhThudo

  99
  192 lượt xem
  Thực hiện nghiêm túc các quy định về Điều lệnh CAND, Phòng CSGT CATP Hà Nội vừa tổ chức tập huấn cho các CBCS về Điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và các nghi lễ của lực lượng CAND năm 2012.