ANTÐ - Tập huấn điều lệnh CAND cho lực lượng CSGT Hà Nội

AnninhThudo

bởi AnninhThudo

80
134 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
Thực hiện nghiêm túc các quy định về Điều lệnh CAND, Phòng CSGT CATP Hà Nội vừa tổ chức tập huấn cho các CBCS về Điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và các nghi lễ của lực lượng CAND năm 2012.

0 bình luận