Son aramalarınızın tümünü kaldırmak istiyor musunuz?

Tüm son aramalar silinecek

"Rast Peşrev" Benli Hasan Ağa Piyano İcrası Yakartepe Klasik Türk Müzik KTM ud kanun darbuka klarnet ney neyzen site nota pdf fasil İtü istanbul Turk Musiki KAROKE KARAOKE Şaheser koro sanat konser ney kanun keman ud bendir tef makamı

5 yıl önce5.3K views

Güneş Yakartep Piyano ile"Rast Peşrev" eserini çaldı, beste: Benli Hasan Ağa
BENLİ HASAN AĞA, Türk besteci (Edirne 1607 -İstanbul 1662). Sesinin güzelliğiyle dikkati çekti, Enderun'a alındı (1625). Burada tanbur öğrendi. Murat IV ten destek gördü, onun musahipliğine yükseldi. 1640'ta Murat IV ölünce saraydan uzaklaştırıldı. Yaşamının daha sonraki bölümü karanlıktır. Geleneksel Türk çalgı müziğinin en seçkin parçalarından olan Rast peşrevi ve sazsemaisi dışında, Ali Ufki Bey ve Kantemiroğlu derlemelerinde birer peşrevi daha vardır
Benli Hasan Ağa (1607 - 1662 ya da 1664), 17. yüzyılda yaşamış Klasik Türk müziği bestekârı.[1] Darb-ı fetih usulünde bestelenen peşrev-saz semaisi bûselik makamının Klasik Türk müziğinde bilinen ilk temsilcisidir.[2]

Yaşamı ve sanatı
1607'de Edirne'de doğan Benli Hasan Ağa; bûselik ve rast makamlarının bilinen ilk bestelerini vermiştir.[3] Müzik yaşamına tanbur çalarak başlamış ve saray çevresinin dikkatini çektikten sonra tanbura ile sanata devam etmiştir.[4] Saraya girişiyle birlikte Enderun'a yerleşmiş, padişah IV. Murat'ın sohbet arkadaşı olmuş ve burada Vehbi Osman Efendi gibi döneminin önemli müzik bilgileriyle tanışmıştır. Yine bu dönemde zamanın önemli seyyahlarından Evliya Çelebi ile dostluk kurmuştur.[5] Benli Hasan Ağa; rast makamında verdiği eserlerle önemli bir saygınlık kazanmıştır; kendisine duyulan saygının bir sonucu olarak rast-peşrev makamda uzun süre etkisi hissedilmiştir. Kaynaklardan nakledilen bilgilere göre önemli Klasik Türk müziği bestekarlarından Tanburi Büyük Osman Bey; kendisinden rast-peşrev makamda eser vermesi istendiği halde, Benli Hasan Ağa'ya saygı olarak bu alanda eser veremeyeceğini söylemiştir.[6] Bunun yanında Dede Efendi ve Hasan Ağa'nın eserlerinin armonize edilerek Atatürk'e sunulduğu bilinmektedir.[7]

Önemli eserleri
Sazsemai, Rast makamı

Kaynakça

1.^ "Başlangıçtan Lale Devrine Kadar Musikimizin Oluşum ve Gelişim Tarihçesinden Kesitler". Müzik Dergisi. Erişim tarihi: 2011-8-4.
2.^ "Makam:Buselik". inleyennagmeler.com. Erişim tarihi: 2011-8-4.
3.^ "TSM Makamları". rakimelkutlu.org. Erişim tarihi: 2011-8-4.
4.^ "tsmnota.com". Erişim tarihi: 2011-8-4.
5.^ "Evliya Çelebi'nin Seyehatnamesi'ndeki Musiki Bilgileri". izlenim.com. Erişim tarihi: 2011-8-4.
6.^ "Tanburi Büyük Osman Bey". Erişim tarihi: 2011-8-4.
7.^ "Atatürk'te müzik sevgisi". Erişim tarihi: 2011-8-4.

"Rast Peşrev" Benli Hasan Ağa Piyano İcrası Yakartepe Klasik Türk Müzik KTM ud kanun darbuka klarnet ney neyzen site nota pdf pesrev taksım fasil İtü istanbul Turk Musikisi Şaheser korosu sanat muzigi konser ney kanun keman ud bendir tef makamı