ANTÐ - Ngăn ngừa buôn bán và trao đổi vũ khí bất hợp pháp

Hãy dùng thử player mới của chúng tôi
AnninhThudo

bởi AnninhThudo

86
27 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
Sắp tới, LHQ sẽ tiến hành nhóm họp nhằm thảo luận các vấn đề xoay quanh việc buôn bán và trao đổi vũ khí bất hợp pháp, việc buôn bán vũ khí này đã góp phần vào con số hơn nửa triệu người thiệt mạng trong các cuộc chiến trên thế giới mỗi năm.

0 bình luận