Barbie™ - "Here I Am" / "Princesses Want To Have Fun" - Official Music Video (HD)

Hãy dùng thử player mới của chúng tôi
Bình Lê

bởi Bình Lê

1
4 795 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
The official music video for the mash-up of the songs "Here I Am" and "Princesses Want To Have Fun" from the new movie, "Barbie™: The Princess and The Popstar", coming to stores on fall 2012!

0 bình luận