เปิดใจว่าที่นายสิบตำรวจที่หนึ่งของประเทศ

VoiceTV

by VoiceTV

476
249 views
  • About
  • Export
  • Add to
รายการ Voice News ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (19.00 น.)

- ฝ่ายค้านติงงบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท
- เปิดใจว่าที่นายสิบตำรวจที่หนึ่งของประเทศ
- ปัญหาส้วม ไม่ใช่เรื่องเล็ก

ฝ่ายค้านติงงบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท
อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวันแรก ฝ่ายค้านติง งบประมาณ 2.4 ล้านล้านบาท สูงเกินไป ยังย้ำโครงการรับจำนำข้าวส่อเค้าทุจริต

เปิดใจว่าที่นายสิบตำรวจที่หนึ่งของประเทศ
เปิดใจว่าที่นายสิบตำรวจอันดับหนึ่งของประเทศ เจ้าตัวระบุแม้เงินเดือนเพียง 8 พันเศษ แต่ตั้งใจประกอบอาชีพนี้ เพราะภาคภูมิใจในวิชาชีพนี้

ปัญหาส้วม ไม่ใช่เรื่องเล็ก
สุวรรณภูมิตั้งเป้าคว้ารางวัลสุดยอดส้วมสะอาดแห่งปี ด้านบิล เกตส์ เปิดโครงการเฟ้นหาส้วมแห่งอนาคต หวังช่วยประชากรโลกกว่า 2,000 พันล้านคน

0 comments