Advertising Console

  สุกำพล' แจง 'ยิ่งลักษณ์' ไม่พอใจแผนดับไฟใต้

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  551
  79 จำนวนการรับชม
  รายการ News Update ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2555 (17.00 น.)

  - 'สุกำพล' แจง 'ยิ่งลักษณ์' ไม่พอใจแผนดับไฟใต้
  - ฝ่ายค้านอภิปรายการรับจำนำข้าวไม่มีประสิทธิภาพ
  - อินเดียเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฉลองวันชาติ

  'สุกำพล' แจง 'ยิ่งลักษณ์' ไม่พอใจแผนดับไฟใต้
  รัฐมนตรีกลาโหม เร่งปรับแผนดับไฟใต้ 17 กระทรวง หลังนายกรัฐมนตรีไม่พอใจ เหตุบางเรื่องไม่จำเป็น

  ฝ่ายค้านอภิปรายการรับจำนำข้าวไม่มีประสิทธิภาพ
  การพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ปี 56 ช่วงบ่าย เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย ขณะที่ฝ่ายค้านอภิปรายตั้งข้อสังเกตการรับจำนำข้าวที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ

  อินเดียเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฉลองวันชาติ
  นายกรัฐมนตรีอินเดีย ประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจ ฉลองวันชาติ แม้เศรษฐกิจโลกในขณะนี้จะอยู่ในภาวะถดถอย