ANTÐ - Hà Nội áp dụng công nghệ giám sát điện tử giám sát xe buýt

AnninhThudo

bởi AnninhThudo

109
312 lượt xem
Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội đang lên kế hoạch ứng dụng công nghệ điện tử để thiết lập các chốt thay thế cho con người, xác nhận một cách khách quan nhất các lượt xe đã chạy trên mạng lưới xe buýt.