Advertising Console

  เวิ้งนาครเขษม...จากบริพัตรสู่สิริวัฒนภักดี

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  555
  273 จำนวนการรับชม
  เวิ้งนาครเขษม...จากบริพัตรสู่สิริวัฒนภักดี

  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2555

  สำนักงานบริพัตร ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ดินในเวิ้งนาครเขษม ย่านค้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 91 ตารางวา โดยมีเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ คือ ราชสกุลบริพัตร ไม่ต่อสัญญาจากผู้เช่าจำนวน 440 ราย ซึ่งกำลังสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2555 และอยู่ในขั้นตอนประมูลที่ดินแปลงดังกล่าว มูลค่าหลายพันล้านบาท เพื่อให้ธุรกิจเอกชนเข้ามาลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่

  Source :
  http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2012/08/08/2003539722