ANTÐ - Đợt 2 cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm

AnninhThudo

bởi AnninhThudo

81
103 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
Thực hiện đợt 2 cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, cơ quan chức năng tập trung điều tra cơ bản, lên danh sách các tuyến, điểm, khu vực kinh doanh trên địa bàn, để xây dựng kế hoạch đấu tranh.

0 bình luận