Advertising Console

  ตรึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 2 ปี

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  564
  38 จำนวนการรับชม
  ตรึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก 2 ปี

  รายการ Market Place ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2555

  การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีมติให้ยืดระยะเวลาการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ระดับ 7% ต่อไปอีกจนสิ้นถึงเดือนกันยายน 2557 ก่อนที่เริ่มใช้ระดับภาษีที่ 9% ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เนื่องจากเห็นว่า การคงภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราเดิม จะช่วยกระตุ้นให้มีการขยายตัวในด้านกำลังซื้อของประชาชนในด้านการใช้จ่ายและการลงทุนของภาคเอกชน ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

  ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น หลังจากนางแองเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีเยอรมนีประกาศสนับสนุนแผนการซื้อพันธบัตรของทางธนาคารกลางยุโรป ทำให้ต้นทุนในการกู้ยืมเงินของประเทศที่ประสบปัญหาลดลง ขณะเดียวกันนักลงทุนยังเฝ้ารอผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นในช่วง 2 วันนี้ว่าจะมีผลสรุปอย่างไร