คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

ปีหน้าดอนเมืองมีผู้ใช้บริการ 14 ล้านคน

5 ปีที่แล้ว41 views

VoiceTV

VoiceTV

รายการ Market place ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2555

บมจ.ท่าอากาศยานไทย มั่นใจว่าการเปิดให้บริการสนามบินดอนเมืองเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบอีกครั้ง จะช่วยให้สนามบินแห่งนี้กลับมาคึกคัก โดยประเมินว่าภายในปี 2556 จะมีผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมืองถึง 14 ล้านคน จากเพียง 3 ล้านคนในปัจจุบัน เนื่องจากจะมีหลายสายการบินมาให้บริการเพิ่มมากขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นห่วงเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง เพราะผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปเริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้น โดยภาคการผลิตอุตสาหกรรมเริ่มชะลอตัว ความเชื่อมั่นธุรกิจชะลอตัว ขณะที่ไม่มีตัวเร่งเหมือนกับช่วงต้นปีที่ภาคธุรกิจต่างๆ มีการฟื้นฟูกิจการหลังจากน้ำท่วมใหญ่