ANTÐ - Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng CSND Việt Nam”

AnninhThudo

bởi AnninhThudo

80
170 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
"Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng CSND Việt Nam" và "Lực lượng CSND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" là nội dung chương trình Hội thảo khoa học của Học viện CSND diễn ra vào ngày 18/7 tại Hà Nội

0 bình luận