สถาปนารัฐธรรมนูญเวอร์ชั่นกิตติศักดิ์ ปรกติ

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

521
130 views
  • About
  • Export
  • Add to
สถาปนารัฐธรรมนูญเวอร์ชั่นกิตติศักดิ์ ปรกติ

รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

ในประเทศที่มีรัฐธรรมนูญและการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง นั้นสามารถนำหลักการของ อ.กิตติศักดิ์ ไปใช้ได้ แต่ในบริบทของสังคมไทย หลักการนั้นยังไม่เหมาะสม แม้กระทั้งอำนาจของนายกฯ ที่ยังมีไม่มากเทียบเท่ากับประเทศอื่นๆ ควรจะมีการ แก้ไข เพื่อให้นายกมีอำนาจเท่าที่ควาจะเป็น สภามีอำนาจมากขึ้นเท่าที่ควรจะเป็น ประชาชนมีสิทธิตรวจสอบองค์กรอิสระต่างๆ ณ เวลานี้รัฐธรรมนูญนั้นยังไม่เป็นประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง .....

Source :
http://www.foreignaffairs.com/articles/137723/andrew-j-nathan/confucius-and-the-ballot-box
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/07/what-the-internet-actually-looks-like/259815/#.UASSura8GiY.twitter

0 comments