อัพโหลด

คมนาคม นำตำรวจประจำขนส่ง ตรวจคดีอาชญากรรม

VoiceTV

โดย VoiceTV

488
26 จำนวนการรับชม
  • ข้อมูล
  • ส่งออก
  • เพิ่มลงใน
News Update ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 (17.00 น.)

- เอกชน วอน รัฐช่วยส่งออก
- คมนาคม นำตำรวจประจำขนส่ง ตรวจคดีอาชญากรรม
- ILO ชี้ยุโรปเสี่ยงสูญเสียงาน 4.5 ล้านตำแหน่ง

เอกชน วอน รัฐช่วยส่งออก
เอกชน วอน รัฐ เร่งหามาตรการช่วยเหลือภาคส่งออก หลังลูกค้าเริ่มชำระค่าสินค้าไม่ตรงตามกำหนด

คมนาคม นำตำรวจประจำขนส่ง ตรวจคดีอาชญากรรม
กระทรวงคมนาคม เตรียม นำเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำกรมขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

ILO ชี้ยุโรปเสี่ยงสูญเสียงาน 4.5 ล้านตำแหน่ง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เตือน ยุโรปเสี่ยงสูญงานกว่า 4 ล้านตำแหน่ง หากไม่ยุติ นโยบายลดรายจ่ายภาครัฐและการควบคุมงบประมาณ

0 ความเห็น