Advertising Console

  3 ตุลาการขอถอนตัว แต่ไม่ผ่านมติที่ประชุม

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  554
  121 จำนวนการรับชม
  VoiceNews ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 (19.00 น.)
  - 3 ตุลาการขอถอนตัว แต่ไม่ผ่านมติที่ประชุม
  - แก้รัฐธรรมนูญตามปธ.ศาล รธน. ชี้แนะ
  - นานาชาติหาข้อยุติความรุนแรงในซีเรีย

  3 ตุลาการขอถอนตัว แต่ไม่ผ่านมติที่ประชุม

  ไต่สวนคดีแก้รัฐธรรมนูญวันที่ 2 ซักถามวกวน จนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องตัดบท ด้านที่ประชุมตุลาการ ไม่อนุญาตให้ 3 ตุลาการถอนตัวจากการพิจารณาคดี

  แก้รัฐธรรมนูญตา มปธ.ศาล รธน. ชี้แนะ

  หมอเหวง เผย รัฐบาล แก้รัฐธรรมนูญ ตามคำแนะนำของประธานตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ชี้หากลงดาบรัฐบาล ประธานศาลรัฐธรรมนูญต้องรับโทษสูงสุด

  นานาชาติหาข้อยุติความรุนแรงในซีเรีย

  ประธานาธิบดีฝรั่งเศส ย้ำความรุนแรงในซีเรีย เข้าขั้นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลก ด้านผู้แทนกว่า 100 ประเทศ ต่างร่วมหารือมาตรการยุติความรุนแรงนี้