Advertising Console

  คณะราษฎร(ที่2) จัดงานรำลึกวันชาติ

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  26 จำนวนการรับชม
  VoiceNews ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2555 (12.00น.)

  - มธ.จัดงานถอดบทเรียน "80 ปีประชาธิปไตย" 

  - คณะราษฎร(ที่2) จัดงานรำลึกวันชาติ

  - รัฐบาลกรีซเสนอแผนผ่อนปรนลดรายจ่ายภาครัฐ 

   

  มธ.จัดงานถอดบทเรียน "80 ปีประชาธิปไตย" 

   

  ครบรอบ 80 ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย นักวิชาการ ชี้ รศ.130 มีรากฐานความคิดมาจากประชาธิปไตยแบบตะวันตกที่ให้อำนาจเป็นของประชาชน 

   

  คณะราษฎร(ที่2) จัดงานรำลึกวันชาติ

   

  กลุ่มคณะราษฎร(ที่2) จัดกิจกรรมรำลึกวันชาติ สะท้อนบทบาททางการเมืองในปี 2475 จนถึงการเมืองปี 2555 

   

  รัฐบาลกรีซเสนอแผนผ่อนปรนลดรายจ่ายภาครัฐ 

   

  รัฐบาลกรีซเสนอแผนผ่อนปรนลดรายจ่ายภาครัฐ โดยเฉพาะการตัดงบประมาณสวัสดิการและค่าจ้าง ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นนโยบายเพื่อลดแรงกดดันจากประชาชนในประเทศ