Advertising Console

  เตือน “ไทย” ขายหน้าชาวโลกหากปฏิเสธ “นาซา” ใช้อู่ตะเภา

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  556
  152 จำนวนการรับชม
  นักวิชาการด้านอวกาศไทยชี้หากไทยปฎิเสธองค์การนาซา กรณีขอใช้สนามบินอู่ตะเภาทำให้ภาพลักษณ์ประเทศเสีย รวมทั้งเสียโอกาสในทุกด้าน
  วันนี้ (25 มิถุนายน 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) การขอใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภาขององค์การบริหารการบินอวกาศสรัฐ (นาซา)
  ดร.อานนท์ กล่าวว่า โครงการครั้งนี้เป็นการสำรวจศึกษาสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากชั้นบรรยากาศของโลกมีการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น จะไม่กระทบใดๆ เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องเป็นงานวิจัยระดับโลกและทำกันมานานและหลายประเทศแล้ว ถ้ามาติดขัดที่ประเทศไทย หลายประเทศก็ต้องรอ ก็คงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยเป็นอย่างมาก
  ส่วนโครงการศึกษาการก่อตัวของเมฆที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ถึงแม้รัฐบาลไม่สามาถให้คำตอบกับนาซาได้ ก็ไม่ส่งผลกระทบอะไรกับประเทศมาก แต่หากมีโครงการนี้เกิดขึ้นไทยก็ได้ประโยชน์ในหลายๆด้าน คือ ได้ความรู้ที่จะพัฒนาการเกิดเมฆ ที่มาที่ไปของการฝุ่นละอองในชั้นบรรยากาศที่ส่งผลต่อการเกิดเมฆ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพให้การศึกษางานวิจัยกับนานาชาติ