Advertising Console

  เลือกตั้งผู้ว่าเเละสภาสำหรับมหานครเชียงใหม่

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  561
  64 จำนวนการรับชม
  เลือกตั้งผู้ว่าเเละสภาสำหรับมหานครเชียงใหม่

  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 25 มิ.ย. 55

  ความคิดก้าวหน้า พ.ร.บ.เชียงใหม่มหานคร ที่ควรนำไปศึกษาถึงข้อเสนอ ซึ่งเป็นการท้ายทายโครงสร้างในปัจจุบัน
  ที่จะกระจายอำนาจเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีอำนาจในการจัดการตนเอง ทั้งเรื่องการศึกษา คน ผังเมือง สังคม และอื่นๆ...

  Julianne Assange, Rafael Vicente Correa Delgado,
  http://issuu.com/thai_e-news/docs/24_june/1#share