Đăng video

ANTÐ - Honda xây dựng nhà máy mới ở Indonesia

AnninhThudo

bởi AnninhThudo

65
34 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
Liên doanh P.T. Honda Prospect Motor của tập đoàn Honda tại Indonesia đã động thổ xây dựng nhà máy sản xuất ô tô mới ở quốc gia Đông Nam Á này.

0 bình luận