พลเรือนควบคุมทหารภายใต้บังคับบัญชา

VoiceTV

by VoiceTV

504
112 views
  • About
  • Export
  • Add to

รายการ The Daily Dose  ประจำวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 

 

วิธีเดียวที่คนไทยจะอยู่ร่วมกับทหารในระบอบประชาธิปไตยคือต้องให้ทหารอยู่ภายใต้อำนาจสูงสุดของพลเรือน (civilian supremacy)หมายความว่ารัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบมีสิทธิอำนาจควบคุมทหารที่เป็นข้าราชการประจำตามกรอบกฎหมายและรัฐธรรมนูญ (civilian control of the military)

 

โดยที่หลักการให้พลเรือนได้ควบคุมทหารนี้เป็นเงื่อนไขจำเป็นอันขาดเสียมิได้ (sine qua non) ในการให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยทั้งนี้ เพราะหากทหารไม่อยู่ใต้การควบคุมของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งโดยชอบแล้ว มันก็ไปกันไม่ได้กับหลักแกนกลาง 3 ประการซึ่งเปรียบประดุจพระรัตนตรัยของระบอบ ประชาธิปไตย

 

Source : 

 

http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2011/08/29/amsterdam-on-thailands-dual-state/#more-15627

http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz142/English

 

Produced by VoiceTV

 

0 comments