Advertising Console

  รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา 27 พฤษภาคม 2555

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  556
  332 จำนวนการรับชม
  รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา 27 พฤษภาคม 2555

  สวัสดีค่ะ รายการคิดเล่นเห็นต่างในค่ำคืนนี้ เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับต้นแบบของโครงการOTOP โครงการเด่นที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้สามารถมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น และโครงการต้นแบบของOTOPนั้นก็คือโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Village One Product –OVOP)

  โครงการOVOP เกิดขึ้นครั้งแรกในญี่ปุ่น นั่นคือเมืองโออิตะ ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆ ทางตอนใต้ บนเกาะคิวชู ชาวบ้านที่นั่นได้รวมตัวกัน ริเริ่มโครงการ บ๊วยใหม่และเกาลัด เป็นโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกบ๊วยและเกาลัดในรูปแบบการเกษตรผสมผสาน สำหรับหมู่บ้านโอยามาที่เป็นต้นแบบของโออิตะ มีผลิตภัณฑ์กว่า 100 ชนิด จนได้ชื่อว่า One Village Hundred Products

  ซึ่งประกอบด้วยสินค้าเกษตรขั้นพื้นฐาน เช่น เห็ด ผัก ต่างๆ จนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์ อาหารแปรรูป เช่น ขนมปัง ไส้กรอก สมุนไพรแปรรูป ...และยังมีร้านค้าริมทาง Kanohana Garden ซึ่งขายสินค้าชุมชนให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว และรับซื้อสินค้าชุมชนจากคนในชุมชนและชุมชนอื่นๆ ร้านค้าริมทางเป็นจุดที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ซื้อและ ผู้ขายด้วย

  ติดตามเรื่องราวนี้ต่อได้ในตอนจาก OVOP ถึง OTOP คืนนี้ค่ะ

  Produced by VoiceTV