Advertising Console

  รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา 26 พฤษภาคม 2555

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  581
  251 จำนวนการรับชม
  รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา 26 พฤษภาคม 2555

  ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์

  นี่คือคำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่แพ้เมืองใดในโลก ด้วยแต่เดิมเมืองเชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มีภาษาล้านนา (คำเมือง) เป็นภาษาท้องถิ่น และเป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากทางภาคเหนือ จนกระทั่งเมื่ออิทธิพลตะวันตกได้แผ่เข้ามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองเรื่อยมา และเมื่อกาลเวลาผ่านไป ความทันสมัยเริ่มเข้ามาแทนที่ ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่เริ่มขยายตัวมากขึ้นจนเกือบเทียบเท่ากรุงเทพมหานคร แล้วอนาคตในกาลต่อไปของเชียงใหม่จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างคืนนี้

  Produce by Voice TV