Advertising Console

  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 26 พ.ค. 2555

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  562
  100 จำนวนการรับชม
  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 26 พ.ค. 2555

  ฟังความเห็นจากตัวแทนภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาจากทุกชาติพันธุ์ไทยจีนมลายูซึ่งเห็นตรงกันว่า8 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์รุนแรงไม่ได้ลดลงและรัฐก็ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนการทหารยังนำการเมืองแม้รัฐบาลนี้พยายามผลักดันนโยบายผ่านผอ.ศอ.บต.ซึ่งได้รับการยอมรับระดับหนึ่งจากนโยบายเยียวยาแต่กองทัพก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนทัศนคติ

  ตัวแทนประชาชนยังเห็นว่าการต่ออายุพรก.ฉุกเฉินควรให้ประชาชนร่วมตัดสินใจเพราะจากที่ใช้มา7 ปีต่ออายุ27 ครั้งไม่ได้ทำให้ความรุนแรงลดลงแม้ชาวไทยพุทธส่วนใหญ่ยังต้องการให้ต่อแต่ก็ส่งผลให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนพี่น้องมุสลิมจนมีผู้ถูกจับกุมไปคุมตัวนับหมื่นคนทางออกจึงควรให้ประชาชนแต่ละอำเภอร่วมตัดสินใจว่าจะให้ประกาศใช้พรก.ฉุกเฉินอยู่หรือไม่

  ในขณะที่รัฐพยายามเจรจากับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเรื่องสำคัญไม่แพ้กันคือการเปิดเวทีสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนพุทธมุสลิมซึ่งเหตุการณ์รุนแรงที่ยืดเยื้อยาวนานได้ทำให้เกิดหวาดระแวงแบ่งแยกกันต้องเปิดพื้นที่ให้มีการพูดคุยทำความเข้าใจเพื่ออยู่ร่วมกันให้ได้

  Produced by VoiceTV