ANTÐ - Hợp tác đào tạo cán bộ cho Tổng cục cảnh sát và Bộ tư lệnh CSCĐ

AnninhThudo

bởi AnninhThudo

109
48 lượt xem
Ngày 23-5, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phối hợp hỗ trợ trong giáo dục đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giữ gìn TTATXH giữa Học viện CSND và các Tổng cục CS, Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã được tổ chức.