ข้อเสนอสยามประชาภิวัฒน์....ขวาสุดโต่ง

VoiceTV

by VoiceTV

504
64 views
  • About
  • Export
  • Add to

รายการ  The Daily Dose ประจำวันที่  21 พ.ค. 2555 

 

กลุ่มสยามประชาภิวัฒน์ ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับการแก้ไขมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญา หากสาธารณชนได้พิจารณาข้อมูลทางวิชาการดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว ก็จะพบว่าปัญหาต่างๆ หาได้เกิดจากบทบัญญัติมาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาไม่ ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติดังกล่าว ตามที่มีการกล่าวอ้างนั้น แต่ประการใด

 

Produced by VoiceTV 

 

0 comments