¿Desea eliminar todas sus búsquedas recientes?

Todas las búsquedas recientes se han eliminado

1963 Yugoslavia - Vice Vukov

hace 11 años802 views

Galiza

Galiza

"BRODOVI"

U mome kraju brodovi su ljudi
Oni plaèu, smiju se i vole
U mome kraju brodovi su sveèanost
I najdraže igraèke nestašnih djeèaka

Brodovi
Bez vas tužne su luke sve, bez vas puste su rive te
Bez vas galebi mru

Dok Mjesec kosi noæ
Na pramcu stiha svog
Ja palim sreæe žar
Za puteve vaše

Brodovi
Na vas èekaju ljubavi, na vas èekaju prozori
Bez vas gitare mru

Dok zora pali dan
Na jarbol stiha svog
Ja dižem pjesmu tu
Za povratke vaše

Dok zora pali dan
Na jarbol stiha svog
Ja dižem pjesmu tu
Za povratke vaše

O... igraèke drage
Iz djetinjstva mog