Voulez-vous effacer les recherches récentes ?

Toutes les recherches récentes seront supprimées

Tiễn một người đi - Vũ Duy

il y a 6 ans18.9K views

Em khóc làm chi, kỷ niệm ban đầu, khóc để làm gì, có giữ được nhau...

Một lần tình vươn bể dâu, là cam bằng, trọn đời mất nhau...

Anh ở lại ôm mối tơ sầu, nhung gấm tình ta, chỉ còn ảo mộng...

Em đã thay lòng, mơ ước bằng không, thuyền tình chìm nơi biển đông...

Để lòng buồn còn hoài ngóng trông, tan vỡ rồi một giấc mơ hồng...

Em ơi ! Chuyện ngày xưa, ta gặp nhau đêm giao thừa,

Bao cuộc tình hay nắng mưa, ôi tình đẹp mấy cho vừa...

Em ơi ! Chuyện ngày qua, năm năm tình đành phôi pha,

Em giờ cất bước phương xa, riêng Anh khóc tình quê nhà...

Trao hết về Em, những mộng ước dài, một thuở ân tình nghe đã tàn phai...

Lòng buồn còn thương nhớ ai ! Từng chiều về lòng còn đắng cay,

Quên sao được cùng tháng năm dài...