รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

Try Our New Player
VoiceTV

by VoiceTV

523
151 views
  • About
  • Export
  • Add to
  • Playlists
"10 อรหันต์" เตรียมตรวจการบ้าน สสร.

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2555

วันนี้ (4 พฤษภาคม 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถึงบทบาทหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า คณะที่ปรึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่เพียงแค่ตรวจสอบ เสนอแนะ ไม่ได้มีสิทธิในการร่างหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นหน้าที่ขอสสร.ที่จะต้องมีการถกเกียงอย่างมีเหตุมีผล พร้อมทั้งจะต้องผ่านการทำประชามติ รับฟังความคิดเห็น และข้อแตกต่างของคนส่วนใหญ่ในสังคม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นประชาธิปไตย

ส่วนประเด็นการแก้ไข ม.112 รวมทั้งความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ผศ.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า กล่าวว่า เป็นปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่สำคัญ ซึ่งเป็นปัญหามาตั้งแต่ปี 2475 และขณะนี้ยังคงอยู่ ซึ่งปัญหาใหญ่อยู่ที่การใช้กฎหมาย ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับนิติราษฎร์ที่จะให้มีการแยกตัวบทกฎหมายของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาทออกจากกัน แต่ก็ไม่เห็นด้วยที่มีการใช้สถาบันเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ และเห็นด้วยว่าต้องมีการแก้กฎหมายและแก้การบังคับใช้กฎหมาย สิ่งแรกคือเห็นด้วยที่จะต้องลดโทษลง อย่างต่ำที่สุดไม่เกิน 3 ปี และไม่เกิน 7 ปี

Produced by VoiceTV

0 comments