Advertising Console

  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 28 เม.ย. 2555

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  561
  135 จำนวนการรับชม
  รายการ Intelligence ประจำวันที่ 28 เม.ย. 2555

  กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของคนกว่า 9 ล้านคน กำลังเติบโตแบบไร้ทิศทางท่ามกลางปัญหาสังคม อาชญากรรม สิ่งแวดล้อม และอีกมากมาย การบริหารจัดการเมืองโดย กทม.ในฐานะเป็นองค์กรบริหารภาครัฐอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของคนจำนวนมากได้

  โครงการกรุงเทพฯ 2575 เป็นความพยายามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการช่วยวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครในอีก 20 ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไร ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของเมืองอย่างไร