คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 27 เมษายน 2555

6 ปีที่แล้ว110 views

VoiceTV

VoiceTV

ผลประโยชน์ทางการเมือง เพิ่ม "เชื่อไฟใต้" ยืดเยื้อ

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 27 เม.ย. 55

วันนี้ (27 เมษายน 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนายนัจมุดดีน อูมา อดีต ส.ส.นราธิวาส พรรคมาตุภูมิ ถึงสาเหตุความรุนแรงที่ยังเพิ่มขึ้นในจังหวัดชายแดนใต้แม้เวลาจะผ่านย่างเข้าสู่ปีที่ 9 ก็ตาม

นายนัจมุดดิน กล่าวว่า ย้อนไปเมื่อปี 47 ถึงวันนี้ ก้าวเข้าสู่ 9 ปี เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ดูเหมือนความรุนแรงและก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหลักๆ คือ รัฐไม่สามารถครองใจประชาชนส่วนใหญ่ได้ ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเดินหน้าต่อเพื่อเอาชนะ โดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริง

ส่วนกระบวนการยาเสพติดจะถูกนำไปใช้ในขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่นั้น นายนัจมุดดิน กล่าวอีกว่า ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน แต่เชื่อว่าทางทหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็มีข้อมูลและหลักฐาน แต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ แต่กรณีของประชาชนยืนยันว่าไม่มีการระดมทุนช่วยอย่างแน่นอน เพียงแค่ระดมทุนช่วยบุคคุลซึ่งไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเหตุความไม่สงบเท่านั้น

ทั้งนี้นายนัจมุดดีน แสดงความคิดเห็นว่าวิธีที่จะดับไฟใต้ได้นั้น พรรคใหญ่ทั้ง 2 พรรค จะต้องมีการปล่อยว่าง ไม่เอาผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นหลัก จะต้องเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันไม่ใช่การเจรจา เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุย ในการแสวงหาทางออกความขัดแย้งและการให้หลักประกันในการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ

Produced by VoiceTV