Advertising Console

  ANTÐ -Đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng CSND Việt Nam

  AnninhThudo

  bởi AnninhThudo

  107
  48 lượt xem
  Xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CA nhân dân, đó là nội dung chính trong Hội thảo khoa học 50 năm đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam (1962- 2012), diễn ra sáng 18-4.