ANTÐ - Triều tiên chưa thay đổi chính sách ngoại giao

AnninhThudo

bởi AnninhThudo

60
116 lượt xem
  • Thông tin
  • Export
  • Thêm vào
Chính sách ngoại giao của Triều Tiên được dự báo sẽ không có sự thay đổi dưới sự nắm quyền của nhà lãnh đạo mới - ông Kim Jong Un.

0 bình luận