Advertising Console

  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2555

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  562
  95 จำนวนการรับชม
  รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 30 มี.ค. 2555

  ธปท.ติดตามผลกระทบการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300บาท 2ด้าน

  1.ต้นทุนผู้ประกอบการ โดยพิจารณาว่าเมื่อค่าแรงเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพแรงงานได้มากน้อยเพียงใด หากเพิ่มประสิทธิภาพได้มากขึ้น ต้นทุนค่าแรงคงไม่เพิ่มขึ้น 30-40%เท่ากับค่าแรงที่ปรับขึ้น

  2.ด้านการใช้จ่ายของประชาชน โดยพิจารณาว่าหลังปรับขึ้นค่าแรง มีผู้ได้ประโยชน์และมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพราะบางครั้งแม้ค่าแรงจะเพิ่ม แต่การบริโภคอาจไม่เพิ่มตาม

  Produced by VoiceTV