คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

รายการข่าว VoiceNews ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2555 (22.00-23.00น.)

6 ปีที่แล้ว177 views

VoiceTV

VoiceTV

รายการข่าว VoiceNews ประจำวันที่ 27 มีนาคม 2555 (22.00-23.00น.)

- พลเอกสนธิ บุญยรัตนกลิน เปิดใจกลางสภา
- 1 เมษายนนี้ เริ่ม 3 กองทุนมาตรฐานเดียว
- แก้ปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ต้องเริ่มที่ปากีสถานก่อน

พลเอกสนธิ บุญยรัตนกลิน เปิดใจกลางสภา

พลเอกสนธิ บุญยรัตนกลิน เปิดใจกลางสภา นักการเมืองต้องเริ่มต้นปรองดองก่อน พร้อมเผยผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์รู้ดี ทำไมต้องรัฐประหาร

1 เมษายนนี้ เริ่ม 3 กองทุนมาตรฐานเดียว

1 เมษายนนี้ เริ่มแล้ว 3 กองทุนสุขภาพ มาตรฐานเดียว แก้ปัญหาหลายมาตรฐานการรักษา พร้อมกำหนด สปสช.เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย

แก้ปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ต้องเริ่มที่ปากีสถานก่อน

นักวิเคราะห์ในสหรัฐ ชี้แก้ปัญหาอาวุธนิวเคลียร์ต้องเริ่มที่ปากีสถาน เป็นประเทศแรกเพราะมีหลายรูปแบบในการแพร่กระจายอาวุธสู่ผู้ก่อการร้าย

Produced by VoiceTV