Advertising Console

  รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2555

  VoiceTV

  โดย VoiceTV

  560
  53 จำนวนการรับชม
  วันนี้ (22 มีนาคม 2555) รายการ Hot Topic ร่วมพูดคุยกับนายโคทม อารียา อาจารย์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยามหิดล กรณีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถึง 7 เวที ทั่วประเทศ