คุณต้องการลบการค้นหาล่าสุดของคุณออกทั้งหมดหรือไม่?

การค้นหาล่าสุดทั้งหมดจะถูกลบออก

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2555

6 ปีที่แล้ว81 views

VoiceTV

VoiceTV

รายการ Hot Topic ประจำวันที่ 20 มี.ค.55

หลังจากที่นายสุนัย จุลพงศธร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อเยี่ยมและรับฟังปัญหาคนไทยที่ต้องโทษในกัมพูชา โดยเฉพาะกรณีนายวีระ สมความคิด และ น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูลย์ ที่เรือนจำเปรย์เซอร์ รวมทั้งร่วมพูดคุยในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับกัมพูชา และกรณีเขาพระวิหารผลการเดินทางเป็นอย่างไร

รายการ Hot Topic วันนี้ (20 มีนาคม 2555) ร่วมพูดคุยในประเด็นนี้กับนายสุนัย จุลพงศธร ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร